02422 408 555

Sự kiện nổi bất của công ty

                                  SÔNG LAM SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2018

♥ Cuộc thi đua doanh số giữa các phòng kinh doanh trong Sông Lam để cùng nhau vun đắp những cho một mục tiêu chung “VÌ MỘT CÁI TẾT NO ẤM, HẠNH PHÚC” 
♦ Giải thưởng: 
♥ Phòng kinh doanh xuất sắc nhất: 12 triệu đồng chẵn với điều kiện phải đạt doanh số từ 200 triệu trở lên
♥ Cá nhân xuất sắc: thưởng 8 triệu vơi điều kiện doanh số phải đạt từ 90 triệu trở lên.