02422 408 555

Sứ Mệnh

Sứ Mệnh

Sông Lam luôn xác định con người là nhân tố quan trọng, là nền tảng tạo nên những thành công của Công ty.

Vậy nên Sông Lam đã xây dựng nên Sông Lam ETC từ ngày 11/11/2018 nhằm chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Không chỉ dừng lại ở yếu tố con người mà Sông Lam còn hướng tới tạo dựng và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tiện ích, phù hợp với nhu cầu thực tiễn để khách hàng có được sự hài lòng nhất với những sản phẩm mình đã chọn tạo dựng nên những giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội.