02422 408 555

TUYỂN DỤNG

SÔNG LAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN – ĐI LÀM NGAY

* Mô tả công việc – Chủ động tìm kiếm khách hàng – Chăm sóc và tư vấn sản phẩm phù hợp cho khách hàng – Tiếp khách (hẹn gặp...